Južne vesti - Leskovac, Niš, Pirot, Prokuplje, Vranje - vesti iz južne Srbije
header imas pravo da znas

Katalog organa

Katalog organa javne vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Opšte napomene:
Katalog sadrži podatke o državnim i drugim organima i organizacijama, koji, u smislu člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl.glasnik RS" br.120/04,54/07, 104/09 i 36/10) predstavljaju organe javne vlasti na koje se ovaj zakon primenjuje.

Katalog je preuzet sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja a ažurirani su 17 08. 2011

U kategoriju organe javne vlasti, u smislu ovog zakona, spadaju:

1) državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, (državni organ u širem smislu);
2) pravna lica koja osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu neki od državnih organa iz tačke 1).

Za izradu Kataloga Služba Poverenika je koristila najrazličitije izvore informacija, obzirom da se nisu svi organi vlasti odazvali zahtevu Poverenika da dostave podatke neophodne za izradu ovog Kataloga. Tako su, osim propisa, za informacije sadržane u katalogu, korišćeni izveštaji i drugi dokumenti organa vlasti, njihove i druge Internet prezentacije. Podaci o pravnim subjektima koji se finansiraju iz budžeta za potrebe ovog kataloga, obezbeđeni su iz Uprave za trezor Ministarstva finansija.

Imajući u vidu napred navedene razloge, postoji mogućnost da Katalogom nisu obuhvaćeni svi subjekti koji se, u smislu ovog zakona, ubrajaju u kategoriju organa javne vlasti. Takođe postoji mogućnost i da neznatan broj sadržanih naslova preuzetih iz Uprave za trezor, najčešće pod nazivom fondovi i sl. na lokalnom nivou, nemaju pravni subjektivitet, te da nisu organ javne vlasti, već predstavljaju budžetsku kategoriju od značaja za raspolaganje sredstvima. Zbog toga Katalog nema konstitutivni već praktični, informativni karakter.

Katalog u ovoj fazi sadrži podatke za 10797 subjekata, s tim što je zbog napred navedenih razloga, taj broj podložan promeni.

Zbog posebnog statusa AP Kosovo i Metohija, organi vlasti sa teritorije ove pokrajine obrađivani su na republičkom i na lokalnom nivou.

Zbog svega navedenog kao i velikog obima baze podataka sadržanih u Katalogu, Služba Poverenika zadržava pravo na ispravku mogućih grešaka. Iz tih razloga, svaka sugestija u pogledu sadržine Kataloga će biti dragocena i može se dostaviti Službi Poverenika elektronskim putem na adresu: [email protected]Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , ili putem pošte na adresu za prijem pošte: Beograd, Nemanjina 22-26 ili na sedište Službe u ul. Svetozara Markovića 42.

Napomena: veb adrese organa javne vlasti nalaze se samo u latiničnoj verziji.

1. REPUBLIČKI ORGANI

1.1. Najviši republički organi (u smislu čl. 22. st. 2. zakona)
Ovde preuzmite dokument
1.2. Samostalni republički organi i nezavisna tela
Ovde preuzmite dokument
1.3. Ministarstva
Ovde preuzmite dokument
1.4. Republičke agencije, zavodi i druge organizacije
Ovde preuzmite dokument

2. JAVNA PREDUZEĆA I DRUGA PRAVNA LICA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM ILI SA JAVNIM OVLAŠĆENJIMA

Javna preduzeća i druga pravna lica sa većinskim državnim kapitalom ili sa javnim ovlašćenjima
Ovde preuzmite dokument


3. UPRAVNI OKRUZI

Upravni okruzi
Ovde preuzmite dokument


4. USTANOVE I DRUGE JAVNE SLUŽBE

4.1. Ustanove obrazovanja
4.1.1. Državni univerziteti i fakulteti
4.1.2. Privatni univerziteti i fakulteti
4.1.3. Studentski centri
4.1.4. Državne visoke škole
4.1.5. Privatne visoke škole
4.1.6. Državne srednje škole
4.1.7. Privatne srednje škole
4.1.8. Učenički domovi
4.1.9. Državne osnovne škole
4.1.10. Privatne osnovne škole
4.2. Ustanove i druge javne službe socijalne zaštite
4.2.1. Centri za socijalni rad
4.2.2. Gerontološki centri
4.2.3. Ustanove i domovi za smeštaj dece i zavodi za vaspitanje dece i omladine
4.2.4. Ustanove za smeštaj lica ometenih u mentalnom razvoju, invalidnih i duševno obolelih
4.2.5. Domovi za stare i penzionere
4.3. Ustanove i druge javne službe u oblasti zdravlja ljudi
4.3.1. Komore u oblasti zdravstva
4.3.2. Instituti u oblasti zdravstva
4.3.3. Domovi zdravlja
4.3.4. Zavodi za zaštitu zdravlja
4.3.5. Apotekarske ustanove
4.3.6. Bolnice
4.3.7. Kliničko bolnički centri
4.4. Ustanove u oblasti pravosuđa
4.4.1. Advokatske komore
4.4.2. Kazneno-popravni zavodi
4.4.3. Vaspitno popravni domovi
4.4.4. Zatvori
4.4.5. Zatvorske ustanove
4.5. Ustanove u oblasti privrede, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
4.5.1. Privredne i veterinarske komore
4.5.2. Javne veterinarske stanice
4.5.3. Privatne veterinarske stanice
4.5.4. Veterinarski instituti i laboratorije
4.5.5. Poljoprivredne stanice
4.6. Ustanove u oblasti nauke, kulture i informisanja čiji je država osnivač ili ih država finansira
4.6.1. Naučni instituti
4.6.2. Muzeji
4.6.3. Pozorišta
4.6.4. Arhivi
4.6.5. Biblioteke
4.6.6. Galerije
4.6.7. Druge ustanove za kulturu, nauku i informisanje
4.7. Ustanove u oblasti odbrane
Ovde preuzmite dokument

5. PRAVOSUDNI ORGANI

5.1. Privredni sudovi
Ovde preuzmite dokument
5.2. Upravni sud
Ovde preuzmite dokument
5.3. Apelacioni sudovi opšte nadležnosti
Ovde preuzmite dokument
5.4. Viši sudovi opšte nadležnosti
Ovde preuzmite dokument
5.5. Osnovni sudovi
Ovde preuzmite dokument
5.6. Prekršajni sudovi

Ovde preuzmite dokument
5.7. Javna tužilaštva
5.7.1. Apelaciona tužilaštva
5.7.2. Viša javna tužilaštva
5.7.3. Tužilaštvo za ratne zločine
5.7.4. Tužilaštvo za organizovani kriminal
5.7.5. Osnovna tužilaštva

6. POKRAJINSKI I LOKALNI ORGANI VLASTI

6.1. Organi i organizacije AP Vojvodine
Ovde preuzmite dokument
6.2. Javna preduzeća, ustanove i druge javne službe AP Vojvodine
Ovde preuzmite dokument

7. GRADOVI I GRADSKE OPŠTINE

7.1. Grad Beograd
7.1.1. Organi, organizacije, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Beograda
7.1.2. Gradske opštine grada Beograda, opštinski organi, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe
7.2. Grad Kragujevac
7.2.1. Organi, organizacije, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Kragujevca
7.2.2. Gradske opštine grada Kragujevca, opštinski organi i mesne zajednice
7.3. Grad Niš
7.3.1. Organi, organizacije, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Niša
7.3.2. Gradske opštine grada Niša, opštinski organi, mesne zajednice i javna preduzeća
7.4. Grad Novi Sad
7.4.1. Organi, organizacije, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Novog Sada
7.4.2. Gradske opštine grada Novog Sada, opštinski organi i mesne zajednice
7.5. Grad Valjevo
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Valjeva
7.6. Grad Vranje
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Vranja
7.7. Grad Zaječar
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Zaječara
7.8. Grad Zrenjanin
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Zrenjanina
7.9. Grad Jagodina
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Jagodine
7.10. Grad Kraljevo
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Kraljeva
7.11. Grad Kruševac
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Kruševca
7.12. Grad Leskovac
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Leskovca
7.13. Grad Loznica
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Loznica
7.14. Grad Novi Pazar
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Novog Pazara
7.15. Grad Pančevo
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Pančeva
7.16. Grad Požarevac
7.16.1 Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Požarevca
7.16.2. Gradske opština grada Požarevca i opštinski organi
7.17. Grad Smederevo
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Smedereva
7.18. Grad Sombor
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Sombora
7.19. Grad Sremska Mitrovica
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Sremska Mitrovica
7.20. Grad Subotica
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Subotica
7.21. Grad Užice
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Užice
7.22. Grad Čačak
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Čačka
7.23. Grad Šabac
Organi, organizacije, mesne zajednice, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Šapca
7.24. Grad Priština
Organi, organizacije, javna preduzeća, ustanove i druge javne službe grada Priština

8. OPŠTINE U SRBIJI
sa opštinskim organima i organizacijama, mesnim zajednicama, javnim preduzećima i drugim javnim službama (PO OKRUZIMA)

8.1. Severnobački upravni okrug
8.1.1. Opština Bačka Topola
8.1.2. Opština Mali Iđoš
8.2. Srednjobanatski upravni okrug
8.2.1. Opština Žitište
8.2.2. Opština Nova Crnja
8.2.3. Opština Novi Bečej
8.2.4. Opština Sečanj
8.3. Severnobanatski upravni okrug
8.3.1. Opština Ada
8.3.2. Opština Kanjiža
8.3.3. Opština Kikinda
8.3.4. Opština Novi Kneževac
8.3.5. Opština Senta
8.3.6. Opština Čoka
8.4. Južnobanatski upravni okrug
8.4.1. Opština Alibunar
8.4.2. Opština Bela Crkva
8.4.3. Opština Vršac
8.4.4. Opština Kovačica
8.4.5. Opština Kovin
8.4.6. Opština Opovo
8.4.7. Opština Plandište
8.5. Zapadnobački upravni okrug
8.5.1. Opština Apatin
8.5.2. Opština Kula
8.5.3. Opština Odžaci
8.6. Južnobački upravni okrug
8.6.1. Opština Bač
8.6.2. Opština Bačka Palanka
8.6.3.Opština Bački Petrovac
8.6.4. Opština Beočin
8.6.5. Opština Bečej
8.6.6. Opština Vrbas
8.6.7. Opština Žabalj
8.6.8. Opština Srbobran
8.6.9. Opština Sremski Karlovci
8.6.10. Opština Temerin
8.6.11. Opština Titel
8.7. Sremski upravni okrug
8.7.1. Opština Inđija
8.7.2. Opština Irig
8.7.3. Opština Pećinci
8.7.4. Opština Ruma
8.7.5. Opština Stara Pazova
8.7.6. Opština Šid
8.8. Mačvanski upravni okrug
8.8.1. Opština Bogatić
8.8.2. Opština Vladimirci
8.8.3. Opština Koceljeva
8.8.4. Opština Krupanj
8.8.5. Opština Ljubovija
8.8.6. Opština Mali Zvornik
8.9. Kolubarski upravni okrug
8.9.1. Opština Lajkovac
8.9.2. Opština Ljig
8.9.3. Opština Mionica
8.9.4. Opština Osečina
8.9.5. Opština Ub
8.10. Podunavski upravni okrug
8.10.1. Opština Velika Plana
8.10.2. Opština Smederevska Palanka
8.11. Braničevski upravni okrug
8.11.1. Opština Veliko Gradište
8.11.2. Opština Golubac
8.11.3. Opština Žabari
8.11.4. Opština Žagubica
8.11.5. Opština Kučevo
8.11.6. Opština Malo Crniće
8.11.7. Opština Petrovac na Mlavi
8.12. Šumadijski upravni okrug
8.12.1. Opština Aranđelovac
8.12.2. Opština Batočina
8.12.3. Opština Knić
8.12.4. Opština Lapovo
8.12.5. Opština Rača
8.12.6. Opština Topola
8.13. Pomoravski upravni okrug
8.13.1. Opština Despotovac
8.13.2. Opština Paraćin
8.13.3. Opština Rekovac
8.13.4. Opština Svilajnac
8.13.5. Opština Ćuprija
8.14. Borski upravni okrug
8.14.1. Opština Bor
8.14.2. Opština Kladovo
8.14.3. Opština Majdanpek
8.14.4. Opština Negotin
8.15. Zaječarski upravni okrug
8.15.1. Opština Boljevac
8.15.2. Opština Knjaževac
8.15.3. Opština Sokobanja
8.16. Zlatiborski upravni okrug
8.16.1. Opština Arilje
8.16.2. Opština Bajina Bašta
8.16.3. Opština Kosjerić
8.16.4. Opština Nova Varoš
8.16.5. Opština Požega
8.16.6. Opština Priboj
8.16.7. Opština Prijepolje
8.16.8. Opština Sjenica
8.16.9. Opština Čajetina
8.17. Moravički upravni okrug
8.17.1. Opština Gornji Milanovac
8.17.2. Opština Ivanjica
8.17.3. Opština Lučani
8.18. Raški upravni okrug
8.18.1. Opština Vrnjačka Banja
8.18.2. Opština Raška
8.18.3. Opština Tutin
8.19. Rasinski upravni okrug
8.19.1. Opština Aleksandrovac
8.19.2. Opština Brus
8.19.3. Opština Varvarin
8.19.4. Opština Trstenik
8.19.5. Opština Ćićevac
8.20. Nišavski upravni okrug
8.20.1. Opština Aleksinac
8.20.2. Opština Gadžin Han
8.20.3. Opština Doljevac
8.20.4. Opština Merošina
8.20.5. Opština Ražanj
8.20.6. Opština Svrljig
8.21. Toplički upravni okrug
8.21.1. Opština Blace
8.21.2. Opština Žitorađa
8.21.3. Opština Kuršumlija
8.21.4. Opština Prokuplje
8.22. Pirotski upravni okrug
8.22.1. Opština Babušnica
8.22.2. Opština Bela Palanka
8.22.3. Opština Dimitrovgrad
8.22.4. Opština Pirot
8.23. Jablanički upravni okrug
8.23.1. Opština Bojnik
8.23.2. Opština Vlasotince
8.23.3. Opština Lebane
8.23.4. Opština Medveđa
8.23.5. Opština Crna Trava
8.24. Pčinjski upravni okrug
8.24.1. Opština Bosilegrad
8.24.2. Opština Bujanovac
8.24.3. Opština Vladičin Han
8.24.4. Opština Preševo
8.24.5. Opština Surdulica
8.24.6. Opština Trgovište
8.25. Kosovski upravni okrug
8.25.1. Opština Glogovac
8.25.2. Opština Kačanik
8.25.3. Opština Kosovo Polje
8.25.4. Opština Lipljan
8.25.5. Opština Obilić
8.25.6. Opština Podujevo
8.25.7. Opština Uroševac
8.25.8. Opština Štimlje
8.25.9. Opština Štrpce
8.26. Pećki upravni okrug
8.26.1. Opština Dečani
8.26.2. Opština Đakovica
8.26.3. Opština Istok
8.26.4. Opština Klina
8.26.5. Opština Peć
8.27. Prizrenski upravni okrug
8.27.1. Opština Gora
8.27.2. Opština Orahovac
8.27.3. Opština Prizren
8.27.4. Opština Suva Reka
8.28. Kosovsko-mitrovački upravni okrug
8.28.1. Opština Vučitrn
8.28.2. Opština Zvečan
8.28.3. Opština Zubin Potok
8.28.4. Opština Kosovska Mitrovica
8.28.5. Opština Leposavić
8.28.6. Opština Srbica
8.29. Kosovsko-pomoravski upravni okrug
8.29.1. Opština Vitina
8.29.2. Opština Gnjilane
8.29.3. Opština Kosovska Kamenica
8.29.4. Opština Novo Brdo

Podeli sa prijateljima