Južne vesti - Leskovac, Niš, Pirot, Prokuplje, Vranje - vesti iz južne Srbije
header imas pravo da znas
RSS link rubrike
 • Mar, 07 15

  Na koji račun se uplaćuju troškovi na ime izrade i upućivanja kopija dokumenata sa informacijama od javnog značaja?

  prikaži odgovor

  Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.8/06), propisano je da su sredstva ostvarena od naknade nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata sa informacijama od javnog značaja, prihod budžeta Republike, kao i  visina ovih nužnih troškova.

  Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS" br.20/07 od 20.02.2007.g), propisan je uplatni račun Trezora za ovu vrstu prihoda i to:  840- 742328-843-30.

 • Jan, 07 15

  Koji su razlozi što se po svim žalbama Povereniku ne rešava u zakonskom roku od 30 dana?

  prikaži odgovor

  Više meseci unazad se sve češće događa da Služba Poverenika nije u stanju da okonča postupak po žalbi u propisanom roku od 30 dana u kome je Poverenik obavezan da donese odluku. Razlozi za to nisu subjektivne slabosti Službe, već razlozi objektivne prirode.

  S jedne strane, broj žalbi stalno raste, pa je u 2005.godini u radu bilo oko 430 predmeta, a u 2006. g. primljeno preko 1800 predmeta. Služba je zaključno sa decembrom 2006.g. uspela da reši preko 1.600 predmeta (71%) , ali je ostalo u proceduri preko 650 predmeta.

  Na drugoj strani, broj zaposlenih u Službi Poverenika se nije menjao: četiri diplomirana pravnika, uključujući Poverenika i njegovog zamenika, koji kod pomenutog povećanja obima posla, objektivno ne mogu uvek da obezbede postupanje u okviru zakonskog roka.

  Razlog što nije moguće povećati broj zaposlenih je taj što nadležne službe Vlade Srbije nisu izašle u susret brojnim zahtevima Poverenika da se obezbedi dodatni prostor što bi omogućilo da Služba zaposli još nekoliko izvršilaca u okviru dozvoljenog broja iz akta o sistematizaciji na koji je Narodna skupština dala saglasnost, a koja predviđa da Služba ima 21 zaposlenog. Još u drugoj polovini 2005.g. Povereniku je iz Republičke direkcije za imovinu obećano da će ovaj problem biti rešen prioritetno, ali nažalost još uvek nije, iako se stalno insistira na tome.

  Rešavanjem ovog problema, Služba Poverenika bi otklonila svaku docnju u svom postupanju.

 • Aug, 05 15

  Da li se informacije od javnog značaja o radu nekog organa javne vlasti dobijaju od Poverenika?

  prikaži odgovor

  Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04) utvrđen je postupak  za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti.

  Tražilac informacije, prema članu 15. ovog zakona, podnosi zahtev neposredno organu vlasti koji raspolaže informacijom i koji po podnetom zahtevu odlučuje. Poverenik rešava po žalbi tražioca informacije kada organ vlasti odbije da obavesti tražioca da li poseduje određenu informaciju ili mu je dostupna, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju dokumenta ili ako to ne učini u propisanom roku.

 • Jun, 05 15

  Da li je onaj ko traži informaciju od javnog značaja dužan da plati naknadu određenih troškova?

  prikaži odgovor

  Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđa da je obaveštenje o tome da li organ vlasti poseduje određenu informaciju besplatno. Zakon je izričit i u pogledu toga da je uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju takođe besplatan.

  Za izradu i dostavljanje kopije dokumentapredviđena je obaveza plaćanja naknade nužnih troškova. Iznos te naknade treba da se obračunava prema troškovniku koji propisuje Vlada Republike Srbije.

  Vlada još nije donela ovaj troškovnik. Kao Poverenik, još pre nekoliko meseci sam inicirao donošenje ovog propisa i nadam se da će Vlada u dogledno vreme ispuniti ovu svoju zakonsku obavezu. Do tada, odsustvo troškovnika ne bi smelo biti smetnja za ostvarivanje zakonom zajamčenih prava građana i medija. Polazeći od toga, preporučujem organima vlasti da uvek imaju u vidu da obaveza eventualne naknade troškova ne bi smela biti veća od iznosa nužnih troškova.

  Što se medija tiče, za njih je svakako posebno interesantna odredba člana 17. st. 4 Zakona koja predviđa da su novinari, ako kopiju dokumenta traže radi obavljanja svog poziva, oslobođeni plaćanja naknade troškova. Istom odredbom Zakona obaveze plaćanja naknade oslobođena su i udruženja za zaštitu ljudskih prava kad kopiju traže radi ostvarivanja ciljeva udruženja, odnosno svako ko traži informaciju koja se tiče zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine.“ (Iz saopštenja za javnost koje je Poverenik dao 19.07.2005. g.)

  U međuvremenu, 27.01.2006.g. Vlada je donela Uredbu kojom je propisana naknada nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja. Uredba je objavljena u „Sl. glasniku RS“ broj 8/06.