Južne vesti - Leskovac, Niš, Pirot, Prokuplje, Vranje - vesti iz južne Srbije

Da li rešenje tužilaštva o odbačaju krivične prijave protiv nn lica predstavlja informaciju od javnog značaja u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, odnosno da li se može smatrati da postoji opravdan interes javnosti da zna?

Prema odredbama čl.2. st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04) pod informacijom od javnog značaja podrazumeva se svaka informacija kojom organ javne vlasti raspolaže, koja je nastala u njegovom radu ili u vezi sa njegovim radom i koja je sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

U pogledu postojanja opravdanog interesa javnosti da zna, treba imati u vidu odredbe člana 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br.120/04) po kojima se smatra da postoji zakonska pretpostavka o opravdanom interesu svakog lica na pristup informacijama od javnog značaja, s tim što je obaveza organa vlasti da dokaže, ukoliko misli suprotno. Dokazivanje da ne postoji opravdan interes javnosti da zna, nije moguće kada su u pitanju informacije koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja& stanovništva i životne sredine.

U tom smislu, informacije sadržane u spisima predmeta tužilaštva, konkretno u rešenju o odbačaju krivične prijave jesu informacije od javnog značaja, u smislu ovog zakona, i kao informacije koje govore o radu tužilaštva kao državnog organa, jesu od interesa za javnost, svakog lica, pod jednakim uslovima, u skladu sa čl. 5. i 6. Zakona.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisuje izuzetke, odnosno uslove kada se pristup informacijama od javnog značaja može isključiti ili ograničiti, radi zaštite privatnosti i drugih prava ličnosti ili zaštite od ozbiljnije povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na ustavu ili zakonu, u kom je slučaju organ vlasti dužan da dokaže postojanje tih pretežnijih interesa i njihovu ozbiljnu povredu u slučaju odavanja traženih informacija.

Samo u tim situacijama, organ vlasti dokazuje da interes javnosti da zna nije opravdan, odnosno da postoji viši interes koji treba zaštititi. I u takvim situacijama, ako tražena informacija u dokumentu može da se izdvoji od ostalih koje treba zaštititi, organ vlasti će omogućiti tražiocu pristup delu dokumenta koji sadrži izdvojenu informaciju, u skladu sa čl. 12. Zakona.

Podeli sa prijateljima
Pošalji vest na email
Pronađite nas na: